Научете как да правите изчисления на рампата по прост начин!

Изчисленията в архитектурата често са главоболие за учениците.

Когато говорим за изчисляване на рампата, процентът на наклона е основна информация за осигуряване на безопасността и достъпността на потребителите.

Все още имате въпроси за това как да стигнете до този номер? Не се безпокой! В тази статия ще обясним как да изчислим наклон на рампа, гараж и достъпна рампа.

Последвам!

Все още имате въпроси относно изчисленията в архитектурата? Вижте също:

  • Видове хоросан, циментови разлики и още: научете как да изчислявате хоросана!
  • Трудности с изчисленията? Научете как да изчислявате квадратен метър за подови настилки и плочки - с примери!
  • Каква е важността на степента на пропускливост? Научете как да изчислявате и избирате материали

Какво е рампа?

Преди да обясним как да направим изчислението на рампата, нека бързо си спомним какво е то и значението на този елемент в архитектурата.

Рампата позволява да се преодолеят физическите бариери, освен че улеснява достъпа до различни етажи в сградата.

В допълнение, този елемент помага на мобилността на хора с намалена подвижност, позволява циркулацията на автомобили или големи предмети, наред с други дейности.

Изчисляване на рампата

Предвид този контекст е възможно да се види, че изчисляването на рампата може да варира в зависимост от вида на проекта и нуждите на потребителя.

Следвайте сега различните видове изчисляване на рампата:

Как да изчислим наклон на рампата?

Когато говорим за изчисляване на рампата, един от най-често срещаните въпроси за студенти и дори обучени архитекти е как да се изчисли наклонът на рампата.

Тази мярка може да бъде изразена като процент. За да го идентифицирате, е просто:

Просто разделете височината на процепа  (h) на разстоянието от рампата в хоризонталната равнина (d) . След това се умножава по 100. Вижте опростеното изчисление на наклон:

(h / d) x 100 = наклон

Тоест, ако имаме 16 см разстояние, ще ни е необходима рампа с обща дължина 2 м, за да постигнем идеалния наклон.

Изчисляване на рампата: пример

Максималният наклон на рампата е 8,33% за пешеходци.

Също така се възползвайте от възможността да отговорите на вашите въпроси относно изчисляването на стълбата.

Как да направя изчислението на рампата достъпно?

Достъпността в архитектурата е изискване във всеки проект, създаден за обществени пространства.

Според ABNT NBR 9050 (Достъпност до сгради, мебели, пространства и градско оборудване) подовите повърхности с наклон, равен или по-голям от 5%, се считат за рампи.

Въпреки че стандартът уточнява подробно как да направите изчислението на рампата достъпно, за съжаление все още е възможно да се намерят произведения, които не са обърнали специално внимание на този много важен елемент.

Изчисляване на рампата: Рампа за достъпност

Малките грешки при изчисляването на достъпната рампа влошават и дори предотвратяват използването.

Например: рампа с много висок наклон изисква повече усилия от ползвателя на инвалидната количка, който може да не успее да се изкачи сам по рампата.

В този контекст рампата става невъзможна, тъй като потребителят ще зависи от помощта на трета страна, за да я премине.

Вижте примери за изчисление на рампата, което се обърка:

Изчисляване на рампа: рампа с прекомерен наклон и неправилен под

Изчисляване на рампата: рампа с прекомерен наклон

Изчисляване на рампата: рампа с прекомерен наклон

Рампите трябва да имат наклон според данните в таблицата по-долу:

Изчисляване на рампата: достъпно изчисление на рампата

Има някои случаи, при които наклонът на обекта може да е по-голям, например в сгради, които са в процес на ремонт или проекти за модернизация.

В изключителни ситуации могат да се използват наклони над 8,33% до 12,5%, както е показано в таблицата по-долу:

Изчисляване на достъпна рампа: Изчисляване на достъпна рампа в случай на обновяване

Колкото по-висока е височината, която искате да спечелите, толкова по-гладка трябва да бъде рампата.

NBR 9050 препоръчва също така, когато изчислява рампата, архитектът да определи зона за почивка на всеки 50 м рампа, извън зоната на циркулация, ако подът има наклон до 3% или на всеки 30 м за етажи от 3 % до 5% наклон.

Изчисляването на рампата също трябва да дефинира ширината съгласно стандартите ABNT.

Нивата трябва да са широки 1,50 м, за да бъдат достъпни, с минимално допустими 1,20 м.

В началото и в края на рампата трябва да бъдат предвидени нива с минимален размер от 1,50 m, както и ширината на рампата, в допълнение към прилежащата зона на циркулация.

В допълнение към изчислението на рампата, друга предпазна мярка при направата на достъпна рампа е изборът на материали. Той трябва да има тактилен под за хора със зрителни увреждания, двоен парапет и неплъзгащ се под.

Как да изчислим гаражна рампа?

За да се определи наклонът на гаражна рампа, изчислението е същото като това, обяснено в началото на текста.

Но в случай на изчисляване на гаражна рампа се препоръчва да се обърне внимание на някои подробности.

Първият е, че препоръчителният наклон на гаражната рампа е 25% по време на рампата.

Но не трябва да забравяме, че има някои автомобили, които са по-ниски от други.

В този случай в първите и последните 2 метра от рампата се препоръчва да се използва наклон до 20%.

По този начин по-ниските коли не са изложени на риск от остъргване по рампата.

Примери за гаражни рампи:

Изчисляване на рампа: Рампа за гараж

Изчисляване на рампата: гаражна рампа

Изчисляване на рампата: гаражна рампа

изчисляване на рампата: гаражна рампа

Изчисляването на рампата изисква много грижи и внимание, така че следете всички изисквания.

Искате ли да направите своите 3D проекти още по-реалистични? Получете безплатно нашия комплект за човешка скала: